Topcare đóng cửa: Nơi hoang tàn, nơi đang phong tỏa để kiểm kê

(Dân trí) - Hàng loạt các siêu thị điện máy của hệ thống Topcare bất ngờ đóng cửa, nơi đã trở thành “vườn không nhà trống”, nơi đang phong tỏa để kiểm kê hàng hóa.  >>  Topcare bị siết nợ: Cái chết báo trước của siêu thị điện máy?  >>  Topcare đóng cửa hàng loạt siêu thị làm Alaska khó đòi nợ  >>  Trung tâm điện máy Topcare bất ngờ đóng cửa hàng loạt Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment