Topcare bị siết nợ: Cái chết báo trước của siêu thị điện máy?

Ngày 23/1/2015, hàng loạt siêu thị điện máy TopCare tại Hà Nội đã bất ngờ đóng cửa khiến nhiều người không hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, không chỉ Topcare mà còn nhiều siêu thị khác đều đối mặt với ‘cái chết báo trước” như thế.  >> Topcare đóng cửa hàng loạt siêu thị làm Alaska khó đòi nợ  >> Trung tâm điện máy Topcare bất ngờ đóng cửa hàng loạt Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment