Tổng thống Trump lần đầu thăm Anh

Tổng thống Mỹ và đệ nhất phu nhân hôm nay bắt đầu thăm Anh trong bối cảnh nhiều cuộc biểu tình lớn dự kiến diễn ra.  Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment