Tổng thống Pháp: ‘Không kích Syria không giải quyết được gì nhưng bảo vệ danh dự’

Macron thừa nhận đòn tấn công Syria không có nhiều tác dụng, ngoài việc phá hủy tiềm lực vũ khí hóa học nhưng bảo vệ được danh dự quốc tế. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment