Tổng thống Obama: ‘Tôi luôn là người thắng cuộc’

Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: News Thông điệp trong một nước Mỹ đã thay đổi Hiến pháp Mỹ yêu cầu tổng thống nước này hàng năm phải báo cáo cho hai viện của quốc hội về tình hình nước Mỹ và điều này đã trở thành thông lệ trong... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment