Tổng thống Obama phê chuẩn dự luật quốc phòng 600 tỷ USD

Ngày 25/11, Tổng thống Barack Obama đã ký thông qua dự luật chi tiêu quốc phòng trị giá 607 tỷ USD. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment