Tổng thống Obama hứa chuyển giao quyền lực trong hòa bình

Tổng thống Obama kêu gọi người dân đoàn kết, đồng lòng ủng hộ Trump và bảo đảm sẽ thực thi tiến trình chuyển giao quyền lực trong hòa bình cho tổng thống mới đắc cử. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment