Tổng thống Mỹ Barack Obama: Lý Quang Diệu là người khổng lồ

Tổng thống Obama từng có dịp diện kiến ông Lý Quang Diệu trong năm 2009 tại Washington DC (Mỹ). Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng ca ngợi ông Lý Quang Diệu: "Ông ấy là một người khổng lồ thực sự của lịch sử, sẽ... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment