Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Trường Sơn bị bắt

Nam được cho là cùng cấp dưới làm giả hồ sơ vay 43,6 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Tín Nghĩa và không có khả năng thanh toán. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment