Tổng cục trưởng ký khiển trách quyền GĐ cụm phà Vàm Cống

Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện vừa ký quyết định thi hành kỷ luật khiển trách ông Nguyễn Hoàng Hải, Quyền giám đốc cụm phà Vàm Cống. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment