Tôi làm việc nhà cũng bị khinh, thế là sao?

Tôi chăm chỉ làm việc nhà, với vợ tôi, việc nhà là việc của tôi. Thật ra mà nói thế này, từ ngày cưới nhau, việc kiếm tiền trong nhà chủ yếu là do vợ. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment