“Tôi hơi kinh ngạc trước phản ứng quyết liệt của giới sử học”

Những tranh luận quanh việc sắp xếp lại nội dung giáo dục lịch sử trong trường phổ thông sẽ là dịp giới sử học và giáo dục lịch sử nhận ra những lỗ hổng trong học thuật để bù lấp chúng" Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment