‘Tôi ghét Clinton nhưng tôi không thể chịu được Trump’

Cuộc bầu cử thay vì là sự hào hứng với một ứng viên lại trở thành cuộc đua của sự sợ hãi. Họ bỏ phiếu vì ngại viễn cảnh ứng viên không ưa thành tổng thống. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment