Tốc độ trình duỵệt Windows 10 mới bỏ xa Internet Explorer

Windows 10 đang được hình thành và mang đến nhiều thay đổi lớn, trong đó có trình duyệt mới tên mã Spartan. Vì đang được thử nghiệm, nên Spartan vẫn chưa có mặt trên Windows 10 Developer Preview. Dù vậy, các biên tập viên của AdnanTech đã tiến... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment