Toát mồ hôi với tiền thuê đất

Cầm cự chờ “tin vui” Khó khăn cho công ty sản xuất bình gas này bắt đầu từ năm 2013. Khi đó, Sở Tài chính TP HCM xác định lại số tiền thuê đất gần 10.000 m2 mà công ty thuê để làm mặt bằng nhà xưởng trên đường An Dương Vương, quận 6 lên đến 1,6... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment