Toàn văn phát biểu của Chủ tịch nước tại hội nghị APEC 2015

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có bài phát biểu dẫn tại Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2015 về "Chiến lược vì tăng trưởng, công bằng và tự cường" ngày 17/11. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment