Tòa Tối cao: ‘Vietinbank phải có trách nhiệm về 1.000 tỷ Huyền Như chiếm đoạt’

Ngoài việc xác định Vietinbank phải có trách nhiệm trong tổng số mà Huyền Như chiếm đoạt, Tòa Tối cao còn kiến nghị khởi tố và làm rõ trách nhiệm của một loạt quan chức ngân hàng này. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment