Toà tháp Trump được bảo vệ bằng vùng cấm bay

Ngày 11/11, Mỹ thiết lập một vùng cấm bay xung quanh toà tháp Trump khi các cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử nhanh chóng biến thành bạo loạn. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment