Toà án có quyền ra lệnh cưỡng chế buộc trả lại đứa trẻ bị trao nhầm

Theo luật sư, nếu hai bên gia đình không thoả thuận được trao con cho nhau, toà án sẽ ra quyết định cưỡng chế để "con được về với cha mẹ đẻ". Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment