Tố giác dùng chất cấm chăn nuôi được thưởng 5 triệu đồng

Người tố giác việc dùng chất cấm trong chăn nuôi, ngoài được giữ bí mật danh tính, còn được thưởng tiền tối đa 5 triệu đồng. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment