Tính năng hữu ích của Zalo cho giới văn phòng

Bên cạnh đó, Zalo vẫn còn khá nhiều tính năng hữu dụng khác mà nếu biết khai thác, OTT 25 triệu người dùng này sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho công việc. Trao đổi thông tin thông qua Chat nhóm Tính năng này hỗ trợ liên lạc giữa nhiều người cùng... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment