Tiêu chuẩn giàu có của người Mỹ là gì?

Một số người Mỹ nghĩ rằng mình giàu nếu có từ 2,4 triệu USD, trong khi đó, số khác ưu tiên những tiêu chí trừu tượng hơn. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment