Tiết lộ lợi nhuận BVĐK Hòa Bình hưởng trong việc chạy thận?

(NLĐO)- Phó giám đốc BVĐK Hòa Bình cho biết được thông báo về chủ trương xã hội lắp đặt hệ thống máy móc chạy thận tại bệnh viện, còn tỉ lệ chia lợi nhuận thì không được biết. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment