Tiếng ồn giao thông tăng nguy cơ trầm cảm

Nghiên cứu của các nhà khoa học Đức tại Trung tâm Dịch tễ học đô thị thuộc Bệnh viện ĐH Essen nêu khả năng tình trạng phơi nhiễm với tiếng ồn giao thông to và lâu dài có thể làm tăng nguy cơ trầm cảm. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment