Tiếng cảnh báo át lời phi công máy bay AirAsia trước khi rơi

Thiết bị ghi âm buồng lái cho thấy tiếng chuông cảnh báo gióng lên không ngừng trong khi các phi công QZ8501 cố cứu máy bay, trước thời điểm nó rơi xuống biển. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment