“Tiền Trường Sơn” – hiện tượng độc đáo trong lịch sử tiền tệ

Trong các loại tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành không có loại tiền này, nhưng các chuyên gia ngành ngân hàng đều coi đây là một hiện tượng tiền tệ độc đáo trong lịch sử.  >>  Chuyện về “ngân hàng không khóa” và “kho tiền trong nhân dân”  >>  Những chuyện chưa từng kể về Huyền thoại con đường tiền tệ Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment