Tiến sỹ có 2 năm kinh nghiệm mới được làm dịch vụ quan trắc môi trường

(Dân trí) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.Nghị định quy định điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường trong 2 lĩnh vực: quan trắc tại hiện trường và phân tích môi trường. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment