Tiệm game với màn hình cong, máy khủng ở Sài Gòn

Một cửa hàng game ở TP.HCM vừa khai trương trang bị dàn máy tính cấu hình mạnh, màn hình cong, trang bị bên trong cao cấp và giá chơi từ 7.000 đến 15.000 đồng/giờ. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment