Thủy Tiên – Công Vinh thuê canô ra biển phóng sinh cá

Vợ chồng nữ ca sĩ đi canô ra ngoài khơi Nha Trang để tự thực hiện nghi lễ phóng sinh, thả cá cầu an cho gia đình và mọi người. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment