Thưởng Tết tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước như thế nào?

Hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán. Các tập đoàn, tổng Cty nhà nước vừa công bố các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2014. Trong đó có đơn vị công bố khoản tiền thưởng Tết cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) khá cao; nơi lại cho biết không có gì vì làm ăn thua lỗ.
 >> Thưởng Tết cao nhất: 457 triệu đồng
 >> Một doanh nghiệp chi 190 tỷ đồng thưởng Tết
 >> Thưởng Tết sẽ không cao Đọc thêm »

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment