Thượng nghị sĩ McCain mong Việt Nam tập trận cùng Mỹ

Ông John McCain muốn thấy nhiều nước - bao gồm Việt Nam, Philippines và thậm chí Indonesia - tập trận cùng Mỹ. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment