Thương lượng bồi thường cho ông Huỳnh Văn Nén bất thành

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng việc thương lượng bồi thường oan sai cho ông Huỳnh Văn Nén không thành vì có những người khác yêu cầu thêm 5 tỷ đồng. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment