Thủ tướng duyệt chi thêm 320 tỷ đồng bảo vệ đất lúa

(Dân trí) - Thủ tướng quyết định bổ sung cho 18 tỉnh 321, 636 tỷ đồng từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách trung ương năm 2014 để thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa. Đọc thêm »

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment