Thủ tướng duyệt 3,9 triệu USD vốn ODA cho dự án tăng trưởng xanh

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê duyệt danh mục Dự án "Hỗ trợ tăng cường năng lực và đổi mới thể chế thực hiện tăng trưởng xanh và phát triển bền vững ở Việt Nam". Dự án sử dụng tổng kinh phí 4,1 triệu USD, trong đó có 3,9 triệu USD vốn ODA không hoàn lại. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment