Thủ tướng Ấn Độ mặc áo thêu đầy tên mình khi tiếp Obama

Bộ trang phục Thủ tướng Ấn Độ mặc khi tiếp đón ông Obama tại New Delhi gây nhiều sự chú ý khi nó được thêu đầy tên của nhà lãnh đạo này. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment