Thứ trưởng nhắn tin ‘tiền nong’, Bộ thanh tra đột xuất

Gói thầu RAI/CP1 thuộc dự án quản lý tài sản đường bộ VN (VRAMP) do Tổng cục Ðường bộ VN làm chủ đầu tư. Việc thanh tra quy trình đấu thầu gói thầu RAI/CP1 nhằm làm rõ các thông tin đăng tải trên báo chí trước đó cho rằng bút phê của Thứ... Đọc thêm »

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment