Thứ trưởng Lao động: ‘Có DN thưởng Tết chỉ 30.000 đồng’

Về tình hình thưởng Tết năm nay, ông Huân cho biết, đa số các doanh nghiệp có mức thưởng Tết âm lịch bình quân khoảng 1 tháng lương (khoảng 5 triệu đồng/người), tăng 15% so với năm ngoái. “Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều doanh nghiệp báo cáo... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment