Thu hồi 8 dự án chậm triển khai ở Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô

(Dân trí) - UBND tỉnh TT-Huế vừa thống nhất chủ trương thu hồi 8 dự án (DA) đầu tư chưa ký quỹ bảo đảm thực hiện đầu tư, chưa triển khai hoặc chậm triển khai trên địa bàn Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, huyện Phú Lộc.  >> Đề nghị thu hồi dự án 6,7 tỷ USD của Tân Tạo  >> Thu hồi dự án Công viên phần mềm Thủ Thiêm  >> Thu hồi Dự án thép gần 10 tỷ USD Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment