Thu hồi 2 lô đất đã bố trí cho con gái nguyên Bí thư Đà Nẵng

Chính quyền chính thức thu hồi 2 lô đất đã bố trí cho con gái ông Trần Thọ ở nội thành, đồng thời bố trí lại 2 lô đất đúng nơi bà Minh bị giải tỏa. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment