Thót tim chui qua cầu

Hiện tượng sà lan va, đâm vào các cây cầu sắt ở TP HCM xảy ra ngày càng nhiều, có phần nguyên nhân là do độ tĩnh không thấp. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment