Thót tim cảnh lên xuống tại đường dẫn lên cây cầu “bắc qua 3 thế kỷ”

(Dân trí) - Nhìn những cảnh tượng này, hẳn nhiều người sẽ rùng mình bởi sự nguy hiểm của con dốc và mối nguy hiểm mà những người qua đây đối mặt. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment