Thời gian bán vé tàu tết chặng ngắn của ga Sài Gòn

Công ty TNHH MTV Vận tải Đường sắt Sài Gòn vừa cho biết đã bán 80% vé tàu Tết trong thời gian cao điểm từ ngày 29/1 đến 6/2 (tức từ ngày 20 đến ngày 28 tháng Chạp năm Ất Mùi). Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment