Thợ lặn lần đầu vào trong thân máy bay QZ8501

Hôm nay các thợ lặn Indonesia lần đầu tiên tiếp cận bên trong thân máy bay xấu số của AirAsia dưới đáy biển, và đưa thêm 6 thi thể từ đó lên mặt nước.  Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment