Thiên thần Trump cất cánh trong tranh biếm hoạ

Các hoạ sĩ tranh biếm hoạ tô điểm tương lai nước Mỹ dưới sự lãnh đạo của "thiên thần" Donald Trump, thậm chí, Nữ thần Tự do sẽ có mái tóc vàng bồng bềnh. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment