Thiên tai tàn phá châu Á nặng nề nhất

So với các châu lục khác, châu Á là khu vực bị thiên tai tàn phá kinh hoàng nhất trong giai đoạn 1995-2015: hơn 332.000 người chết, 3,7 tỉ người chịu ảnh hưởng bởi những thảm họa liên quan đến thời tiết (lũ lụt, bão, hạn hán, động đất và sóng thần). Đó là thông tin trong báo cáo được Cơ quan Liên Hiệp Quốc về giảm nhẹ rủi ro thảm họa (UNISDR) công bố trước thềm hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (COP21), dự kiến diễn ra tại Pháp tuần tới. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment