Thị trường xe máy Việt Nam năm 2014 tiếp tục giảm 3%

Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp, thị trường xe máy Việt Nam suy giảm kể từ năm 2013. Tuy nhiên, mức giảm đã chậm lại. Lượng tiêu thụ của 5 doanh nghiệp xe máy lớn nhất Việt Nam năm 2014.... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment