Thi hài, tro cốt người Việt bị sát hại tại Mỹ sắp được đưa về nước

Thi hài và tro cốt của hai người Việt bị sát hại tại Las Vegas, Mỹ, sắp được đưa về Việt Nam vào cuối tuần này. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment