Thể thao chịu tác động thế nào khi Trump đắc cử Tổng thống Mỹ

Bình luận viên Richard Conway (BBC) phân tích về những tác động của chính sách do tân Tổng thống Mỹ đưa ra với thể thao nước này và thế giới. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment