Thế giới ngày 18/5: Trump vừa bảo đảm vừa cảnh báo Kim Jong-un

Trump cảnh báo Kim Jong-un có thể chung số phận với Gaddafi nếu không từ bỏ vũ khí hạt nhân, Tổng thống Assad tới Nga bàn với Putin về Syria. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment