Thay việc dạy môn học bằng dạy theo chủ đề

Phần Lan đang chuẩn bị triển khai những chương trình cải cách giáo dục cấp tiến nhất từ trước tới nay – loại bỏ việc “dạy theo môn học” truyền thống và ủng hộ việc “giảng dạy theo chủ đề”. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment